⚽️ Khi Lionel Messi ghi bàn gánh team 🗣 Anti: “Đó là điều bình thường, ngôi sao nào cũng phải biết gánh team”. 🏆 Khi L…

[ad_1]

⚽️ Khi Lionel Messi ghi bàn gánh team 🗣 Anti: “Đó là điều bình thường, ngôi sao nào cũng phải biết gánh team”. 🏆 Khi L…

[ad_2]

Source link

Leave a Reply